Productbeschrijving

Homeopathisch geneesmiddel dat traditioneel gebruikt
wordt bij opvliegers en functionele menopauzale klachten.

 • Naam

  Actheane 250mg Comp 120 Boiron
 • Productcode

  3130705
 • Indicatie(s)

  Opvliegers

 • Gebruiksaanwijzing

  Posologie

  één tablet twee tot vier keer per dag innemen, in functie van de intensiteit van de symptomen. Laat de tablet smelten onder de tong. Verminder het aantal innames naargelang verbetering en stop de innames wanneer de symptomen verdwenen zijn. Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddelgaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u. Bij inname van dit geneesmiddel dient de informatie van uw arts, uw apotheker of deze bijsluiter nauwgezet gevolgd te worden.

  - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weernodig.

  - Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.

  - Krijgt u last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  - De diagnose van menopauze moet door een arts worden bevestigd. Een regelmatige opvolging van de hormonalebalans is aangeraden, zelfs bij een positief antwoord op de behandeling.

  Raadpleeg uw arts wanneer verbetering uitblijft.

  Toedieningsweg: Sublinguaal gebruik

  Behandelingsduur: De duurtijd van een behandeling is 3 maand en hernieuwbaar.

  Heeft u te veel ACTHEANE ingenomen?

  Volgens de homeopathie is het effect van het homeopathisch middel gerelateerd aan de verdunningsgraad van de actieve bestanddelen en niet zozeer aan de dosering. Wanneer u een dubbele dosis heeft gebruikt, zal het effect daardoor niet sterker zijn.

  Wanneer u meer ACTHEANE heeft gebruikt dan u zou mogen, zijn bijgevolg geen bijwerkingen te verwachten.

  Bent u vergeten ACTHEANE in te nemen?

  Neem geen dubbele dosis om de dosis die u bent vergeten in te halen.Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan informatie aan uw arts of apotheker.

 • Contra-indicaties

 • Product informatie

 • Wettelijke Tekst

 • Bijsluiter

 • Actieve ingrediënten

  geen actieve ingrediënten

 • Samenstelling

  De werkzame stoffen voor één tablet van 250 mg zijn:

  Actaea racemosa 4 CH 0,5 mg

  Arnica montana 4 CH 0,5 mg

  Glonoinum 4 CH 0,5 mg

  Lachesis mutus 5 CH 0,5 mg

  Sanguinaria canadensis 4 CH 0,5 mg.

  De andere stoffen zijn saccharose, lactose en magnesiumstearaat

 • Extra info