Op deze pagina

Leveringsinformatie

Op deze pagina

Levering

De levering van een Product gebeurt, na ontvangst van de Bestelling door Apotheek BENU, in principe binnen een termijn van 2 werkdagen voor Bestellingen geplaatst binnen België. Indien Apotheek BENU om een of andere reden een vertraging in de levering verwacht, dan zal de Cliënt hiervan op de hoogte gebracht worden. Een laattijdige levering zal geen aanleiding geven tot enige compensatie of schadevergoeding voor de Cliënt.

De leveringen gebeuren door Bpost. Apotheek BENU kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een laattijdige levering indien dit te wijten is aan Bpost.

Als een Bestelling niet in ontvangst wordt genomen door de Cliënt ondanks verschillende aanbiedingen door de vervoerder, wordt het teruggezonden naar Apotheek BENU en wordt de Cliënt hierover gewaarschuwd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de Cliënt gevraagd worden en hij/zij zal hiervan de gerelateerde leveringskosten dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis was).

Bij de ontvangst van de bestelde Producten, dient de goede staat van het geleverde Product onmiddellijk nagegaan te worden en dient de Cliënt kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt. Indien de geleverde Producten niet precies overeenstemmen met de Bestelling of onvolledig zijn (een ontbrekende bijsluiter bijvoorbeeld) dient de Cliënt zo snel als mogelijk en in elk geval binnen de 7 dagen na de ontvangst van de Bestelling Apotheek BENU hiervan per e-mail of telefonisch te verwittigen.

Apotheek BENU verbindt zich ertoe dat de levering van de Vrije Producten volgens de goede officinale farmaceutische praktijken zal plaatsvinden.