Pijn en pathologieën

Pijn is een vaak voorkomend fenomeen. Een groot deel van de bevolking heeft regelmatig last van onder andere hoofdpijn, gewrichtspijn, rugpijn... of andere aandoeningen die optreden en waarvoor een intensievere behandeling nodig is.

Ontdek al onze blogs over pijn!

Kanker

Vechten tegen kanker is een zware beproeving. Na de diagnose worden een of meer behandelingen opgestart om te proberen de kanker onder controle te krijgen en je de kans te geven de strijd te winnen.
Het blijft echter belangrijk om dan ook goed voor jezelf te zorgen! Wij staan klaar om je te steunen in deze strijd door je zo goed mogelijk advies te geven zodat we deze beproeving voor jou zo draaglijk mogelijk te maken.

Ontdek onze blogs over kanker!

Diabetes

Diabetes is een veel voorkomende ziekte. In België wordt het aantal diabetespatiënten op 500.000 geschat. Men vermoedt dat de helft hiervan niet weet dat ze aan de ziekte lijden. Diabetes kan je leven enorm beïnvloeden. Welke behandeling je ook hebt, medicatie, insuline of alleen je levensstijl aanpassen: vakantie van diabetes heb je nooit! Diabetes hoeft echter een aangenaam leven niet in de weg te staan.

Ontdek onze blogs over diabetes!

Ontdek onze producten

Allergie

Een allergie is uw organisme dat op een overdreven manier reageert op een contact met bepaalde stoffen. Uw systeem behandelt deze stoffen als ‘gevaarlijk’ terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet zijn. Deze stoffen zijn de zogenaamde ‘allergenen’ en het contact met deze allergenen ontketent een allergische reactie. Deze allergische reactie is een ontstekingsreactie met verschillende symptomen: loopneus, verstopte neus, brandende of jeukende ogen, niezen…

Ontdek onze blogs over allergie!

Ontdek onze producten

Lloydspharma - Hart en vaatziekten - Maladies cardiovasculaires

Hart- en vaatziekten

Alle producten ontdekken

Hart- en vaatziekten

Hart- en vaataandoeningen zijn geniepige aandoeningen die zich meestal pas manifesteren na langdurige en langzame aantasting van de slagaders. Deze aantasting is het gevolg van geleidelijke belasting van de slagaderwanden. Gedragingen in ons dagelijks leven maar ook bepaalde afwijkingen in onze gezondheidstoestand vergroten de kans dat je vroeg of laat problemen krijgt met je hart en/of bloedvaten.

Ontdek onze blogs over hart- en vaatziekten!